هنر سنگ کاری

 

يکي از فعاليت هاي حرفه اي صادرات سنگ کرباسي فرآوري خاص سنگ تراورتن جهت نماهاي داخلي و خارجي از معدن تا نصب آنها مي باشد.
اين امر سبب کاهش هزينه هاي تمام شده محصول مي باشد و از آنجا که توليد سنگ هاي تراش خورده و نصب آنها کاري تخصصي و پر هزينه است استفاده از چنين روش توليدي به طرز چشمگيري هزينه ي شما را کاهش مي دهد.
هنر طراحي و تراش سنگ به همراه نصب اصولي و دقيق سنگ هاي حجيم امري است که نيازمند تجربه فراوان مي باشد. مشاوره در طراحي، انتخاب سنگ، محاسبه ابعاد مورد نياز، برش، ابزار و تراش، پرداخت نهايي، بسته بندي و حمل و نقل و اجراي اسکلت و نصب تخصصي مراحلي است که تيم هاي مختلف ما، شما را در رسيدن به اجراي هر چه بهتر سنگ کاري ساختمانتان ياري مي رسانند.
نمونه کارهاي اين قست شامل پروژه هاي مختلفي است که علاوه بر سنگ هاي معادن کرباسي، از معادن ديگر نيز در آنها استفاده شده است.
همچنين توليد و اجراي المان ها و مبلمان شهري با سنگ تراورتن نيز يکي ديگر از فعاليت هاي ماست که تعدادي از نمونه هاي آنها را نيز مي توانيد مشاهده نماييد.

 • پیربکران
 • پاساژ مریم شاهین شهر
 • خواجه پطروس
 • عباس آباد
 • آبشار اول
 • توحید
 • خراسان
 • انواع ابزار
 • المان و مبلمان
 • صراحی
 • غرضي
 • هفت دست
 • مشتاق